Posted at 2012.10.14 10:37// Posted in BIKE문화
 

엄청난 업힐 구간.. 한번 구경해 보시죠

 

 

 

 

 

 

 

'BIKE문화' 카테고리의 다른 글

Muro di Sormano  (0) 2012.10.14
추석 연휴 양주라이딩~  (0) 2012.10.03
오클리 져본 [JAWBONE] Polished White / Violet Iridium Vented  (0) 2012.07.10
2012-06-17 소요산-철원노동당사  (0) 2012.06.17
클래식 자전거  (0) 2012.05.20
2012-05-20 굴봉산-춘천 라이딩  (0) 2012.05.20